Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Uvodna delavnica

V soboto, 13. maja 2006, smo se člani projektne skupine in učitelji biologije s partnerskih šol srečali v Biološkem središču v Ljubljani na uvodni delavnici projekta "Znanost gre v šolo". Ob živahni izmenjavi mnenj smo ugotovili, da imajo učitelji biologije v gimnazijah in drugih srednjih šolah kar precej problemov, od neustreznih učbenikov za nekatere učne vsebine do pomanjkanja ustreznih navodil za izvedbo praktičnih aktivnosti in težav pri organiziranju urnikov za izvedbo praktičnih aktivnosti pri pouku.

Izbrali smo nekaj ožjih bioloških tem, ki jim bomo med izvajanjem projekta posvetili posebno pozornost. Dogovorili smo se tudi, da bomo na spletnih straneh projekta objavljali delovne liste in drugo gradivo za praktične aktivnosti, ki nam jih bodo poslali posamezni učitelji (glej to stran). Nekateri so namreč sami razvili in uvedli k pouku praktične aktivnosti, s katerimi imajo med dijaki precej uspeha.

Predvidoma se bomo naslednjič vsi sodelavci projekta srečali šele septembra 2007. Do tedaj bodo aktivnosti projekta delno potekale na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kjer bomo pripravljali nove aktivnosti, delno pa po posameznih partnerskih šolah, kjer bomo nove aktivnosti preizkušali pri pouku.

Slike z uvodne delavnice: Šola na obisku pri znanosti

Zjutraj so zbranim učiteljem zamisli o projektu in načrt dela delavnice predstavili vsi štirje člani projektne skupine: Barbara Vilhar, Gregor Zupančič,  Simona Strgulc Krajšek in Nejc Jogan.

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Barbara Vilhar  Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Gregor Zupančič

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Simona Strgulc Krajšek  Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Nejc Jogan

Učitelji so predloge zbrano poslušali, na koncu pa so se vendarle razveselili odmora za kavo, na katerem so malo pokramljali.

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / v predavalnici

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / odmor

Popoldne so živahne razprave o problemih pri pouku biologije potekale v štirih delovnih skupinah, ki so "zasedale" kar na prostem.

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / delovne skupine

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / delovne skupine

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / delovne skupine

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / delovne skupine

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / delovne skupine

Na koncu so imeli besedo učitelji, ki so predstavili ugotovitve delovnih skupin (na sliki: Andrej Šušmelj in Dejan Klančičar). Skupaj smo naredili načrt za nadaljne delo na projektu.

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Andrej ŠušmeljZnanost gre v šolo, Uvodna delavnica / Dejan Klančičar

Čisto na koncu pa smo se neuradno posvetovali še o uporabi IKT pri pouku.

Znanost gre v šolo, Uvodna delavnica / posvet

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči