Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Testiranje novih aktivnosti v razredu
Znanost na obisku v šoli

Po preizkušanju na fakulteti nove aktivnosti s sodelovanjem partnerskih učiteljev testiramo pri šolskih urah biologije v gimnaziji. Tako lahko ugotovimo, ali je nova aktivnost dejansko primerna za pouk v šoli, ali dijake zanima in koliko časa je potrebno za njeno izvedbo. Novo praktično aktivnost v razredu s sodelovanjem učitelja izvede mlada doktorica bioloških znanosti, tako da dijaki spoznajo "pravega znanstvenika", ki jim lahko predstavlja tudi vzor pri odločitvi za naravoslovni študij. Med obiski na šolah so izredno dragoceni posveti z učitelji, ki na osnovi svojih bogatih izkušenj ovrednotijo uspešnost izvedene aktivnosti in predlagajo ustrezne popravke.

Delovne verzije gradiv za praktične aktivnosti objavljamo tudi na internih spletnih straneh projekta. Učitelji na partnerskih šolah lahko samostojno izvedejo aktivnost v skladu z navodili in nam sporočijo, kakšne so njihove izkušnje pri izvedbi.

Na osnovi izkušenj pri testiranju v šoli delovne liste ustrezno popravimo, dodamo pa tudi gradiva za učitelje, ki vsebujejo teoretično razlago in natančna navodila za pripravo in izvedbo aktivnosti. Po zaključku testiranja bomo gradivo objavili na spletnih straneh, do katerih bodo imeli dostop vsi učitelji.

II. gimanzija Maribor

(15. marec 2007; učiteljici biologije: Katja Holnthaner Zorec in Bernarda Devetak)

Biologinja dr. Simona Strgulc Krajšek dijakom pomaga izdelati določevalni ključ za zimske vejice.

 

Dijakinje merijo koncentracijo kisika s pomočjo računalnika.

 

Povezave

Več o fazah razvoja novih aktivnosti

 

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči