Znanost gre v šolo

   Zeleni škrat   Oddelek za biologijo

O projektu   Novice   Gradiva za učitelje   Povezave   Išči

Člani projektne skupine

Vsi člani projektne skupine so zaposleni na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

doc. dr. Barbara Vilhar

Katedra za botaniko

Barbaro zanima delovanje rastlin ter njihov pomen za človeka in za delovanje našega planeta. Študente, ki bodo postali biologi in učitelji biologije v gimnazijah in osnovnih šolah, uči splošno botaniko. Za učitelje biologije in druge radovedneže je postavila spletne strani Zeleni škrat.

dr. Simona Strgulc Krajšek

Katedra za botaniko

Simona se raziskovalno ukvarja s sistematsko botaniko. Zanima jo tudi biološko izobraževanje, sodeluje na seminarjih za učitelje in piše učbenike. Aktivna je v Društvu biologov Slovenije (predsednica Sekcije za biološko izobraževanje) in v Botaničnemu društvu. V uredniškem odboru revije Proteus ureja strani, namenjene učiteljem naravoslovnih predmetov.

doc. dr. Gregor Zupančič

Katedra za fiziologijo živali

Gregor raziskuje fiziologijo vida pri žuželkah. Sicer pa že dalj časa sodeluje v raznih komisijah, ki se ukvarjajo s šolsko problematiko. Svoje poglede na družbeno vlogo biologije in pomen biologije za splošno izobrazbo je večkrat javno predstavil.

doc. dr. Nejc Jogan

Katedra za botaniko

Nejc se ukvarja s sistematsko botaniko (predvsem višje rastline, najraje trave, ščiri, metlikovke), floristiko (praprotnice in cvetnice Slovenije in JV Evrope), biogeografijo (s poudarkom na Sloveniji in neposredni soseščini) in naravovarstvom (ogrožene rastline in habitatni tipi). Aktiven je tudi kot član več nevladnih organizacij.

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 23.10.2007
Projekt "Znanost gre v šolo" sta sofinancirala Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.

O projektu   Novice  Gradiva za učitelje   Povezave

Avtorji in pravica do uporabe   Piši nam   Išči